DELA
Foto: Jonas Edsvik

FN: Åland särskilt marinbiologiskt viktigt

Vid det senaste FN-toppmötet slogs nio särskilt viktiga marina Östersjöområden fast. Åland är ett av dem. Det kan ha betydelser för planering av skärgårdstrafiken.

Det är Östersjöns regionala miljökonvention HELCOM som tagit initiativet hos FN att utse de ekologiskt värdefulla områdena. Under biodiversitetskonferensen förra veckan stod det klart att Ålands hav, Ålands skärgård och Finska skärgårdshavet kvalificerar sig till dem.

Enligt naturvårdsintendent Maija Häggblom på landskapet betyder det att Åland måste vidta åtgärder.

– Det innebär inte så stora förändringar just nu, men på sikt måste vi se till att vi har tillräckligt mycket skyddad natur och tar i beaktande att det bedöms vara så värdefullt som det är.

Vad gör de åländska vattenområdena så unika?

– Många olika saker, viktiga biotoper, arter och intressant sammanhängande område med alla öar förstås.

Gäller det kustområden också?

– Ja.

Kansliledare Simon Holmström på Ålands natur och miljö anser att utnämningen innebär att man bör vara mer eftertänksam och försiktig vid stora beslut som rör områdena, där inräknat skärgårdstrafik.

– Enbart genom att inse att Åland har ett särskilt ansvar för det marina livet i Östersjön kan vi ta FN-utnämningen på allvar. Det här är därför en tydlig indikation på att kortruttsprojektet som medför förlust av biologisk mångfald i dessa känsliga skärgårdsområden måste skrinläggas.

Maija Häggblom, kan det här inverka på planering av skärgårdstrafik?

– Så är det nog, men vi behöver titta närmare på vilka åtgärder det egentligen innebär, vad vi behöver lyfta upp mer och vad vi behöver ta i beaktande. Vi behöver läsa in oss med ordning för att se vad det innebär i slutändan. Vi kan åter igen konstatera att vi har ett, även i större sammanhang, viktigt område att förvalta.