DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>KARUSELL Flera avdelningar på Trobergshemmet byter plats och patienterna på en av demensavdelningarna splittras upp på flera andra avdelningar. Det här oroar både patienter och deras anhöriga, enligt vad Nya Åland erfar.

Flyttkarusell på Trobergshemmet

En flyttkarusell har inletts på Trobergshemmet – en omflyttning som enligt en anhörig drabbar många svårt sjuka och dementa personer som ska flyttas till nya miljöer med nya vårdare och nya medpatienter.
Målet för Mariehamns stad är att så många äldre klienter som möjligt ska bo på Trobergshemmet där det finns plats. Men nu väntar omställningar eftersom behovet av effektiverat serviceboende har visat sig behövas mera än institutionsplatser.

Redan i april beslöt socialnämnden därför att ändra en institutionsavdelning till avdelning för effektiverat serviceboende från och med nyår. I september informerades klienternas anhöriga om vad beslutet kommer att innebära i praktiken – demensavdelningen Marhällan flyttar en våning upp och avdelningen Bogskär flyttar en våning ner. Antalet platser på Marhällan minskas samtidigt från 14 till 12.

Klienter som i dag vårdas på Bogskär, som alltså ska bli avdelning för effektiverat serviceboende, har redan i höst börjat flyttas till andra institutionsavdelningar inom Trobergshemmet – Märket, Sälskär och Lågskär. De svårt sjuka och dementa patienterna på Bogskär står alltså inför de största förändringarna.

Brevet till de anhöriga är undertecknat av Pauliina Körkkö, vikarierande äldreomsorgschef.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!