DELA
Foto: Stefan Öhberg

”Flyktingfrågan inte orsaken”

Det har stormat rejält kring landskapsregeringens beslut att avsätta Pafs mångåriga styrelseordförande Jarl Danielsson när den nya styrelsen utses inom kort.

Den orsak som uppgavs från början – att Danielsson som kommunstyrelsens ordförande i Vårdö talat mot flyktingmottagning och att detta fick landskapsregeringens dittills positiva inställning att svänga – omfattas inte av alla ministrar.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) sa direkt efter beslutet att inte ge Danielsson förnyat förtroende att landskapsregeringen hade gjort en helhetsbedömning av läget. Hennes förklaring stämmer överens med det som social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) skriver i sitt senaste blogginlägg på nätet.

Valve tar avstånd från flyktingförklaringen.

– Huruvida en kommun väljer att ta emot flyktingar eller inte har inte påverkat MSÅ:s bedömning av ordförandes lämplighet. Den som nu med moraliska övertoner försöker stämpla Danielsson som rasist och hjärtlös människa bör lägga av med det. Det är djupt orättvist mot honom, skriver han.

Han framhåller att helheten har varit ledstjärna också för hans parti – ”att vi tror och har förtroende för att till exempel just Jarl Danielsson är den som kan styra Pafs styrelse vidare över mörka vatten, hålla ett stadigt grepp om rodret, hantera rekryteringssituationer och framför allt leda själva styrelseteamet”.

– Det är alltså det förtroendet det handlar om, inget annat. Förtroende finns eller så finns det inte. Vi har gjort en helhetsbedömning och kommit fram till att det ur ett strikt ägarstyrningsperspektiv hade blivit ohållbart att fortsätta så här, skriver han.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!