DELA

Flyktingfrågan i stadsstyrelsen

På torsdag tar stadsstyrelsen åter upp ett ärende som varit aktuellt sedan Igge Holmberg (S) som första undertecknare i fjol på hösten lämnade in en motion till stadsfullmäktige om ökat flyktingmottagande.

Förslaget i motionen var att en utredning skulle göras om möjligheten att ta emot ytterligare flyktingar till Mariehamn än det som stadgas i den gällande planen där det sägs att Mariehamn ska ta emot 10–15 flyktingar vart tredje år från och med 2018 och fram till 2027.

Stadsstyrelsen har flera gånger fattat beslutet att motionen inte leder till åtgärder medan stadsfullmäktige lika många gånger har bordlagt ärendet. Motionen återremitterades senast från stadsfullmäktige till styrelsen i juni i år.

Styrelsen bordlade ärendet på mötet den 3 november och därför tas det upp igen på torsdag. Förslaget till fullmäktige är än en gång att beredningen är en tillräcklig åtgärd med anledning av motionen. (ao)