DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>ÅFD Vad har då hänt med besväret till Ålands Förvaltningsdomstol? Absolut ingenting, skriver insändarskribenten.

Flyktingbeslut upphävdes av förvaltningsdomstolen

Mariehamns socialnämnds beslut om att staden ska ta emot 20 flyktingar under 2015 har upphävts av förvaltningsdomstolen. Domstolen kom fram till att socialnämnden inte hade delegerats rätt att fatta beslut om saken.

– En sådan här fråga ska avgöras av kommunen eller staden. Det finns ingen delegering av frågan till socialnämnden och nämnden var därför inte behörig att fatta ett sådant beslut, säger förvaltningsdomare Emil Waris.

Det var en privatperson bosatt i Mariehamns som besvärat sig mot socialnämndens beslut. I sitt besvär menade han också att det inte fanns några ekonomiska kalkyler i socialnämndens beslut som visar hur ett eventuellt skatteöre skulle öka med anledning av flyktingmottagandet. Han ansåg också att beslutet strider mot likabehandlingsprincipen inom kommunen. Dessa aspekter prövades inte av förvaltningsdomstolen eftersom flyktingbeslutet upphävdes.

Läs mer i lördagens e-Nyan!