DELA

Flygtrafiken till Åbo får underkänt av C-ledaren

Centerledaren Veronica Thörnroos anklagade landskapsregeringen för att inte gjort tillräckligt för att lösa problemet med flygtrafik för de patienter som behöver vård i Åbo.

– Det här är uruselt hanterat! På tre månader har man inte fått till stånd en fungerande trafik, dundrade hon.
Det var i början av juni som Veronica Thörnroos (C) lämnade in en skriftlig fråga till landskapsregeringen om flygtrafiken till Åbo. Frågan lydde ”Vad har regeringen gjort och vad avser regeringen göra för att säkra flygtransporterna mellan Mariehamn och Åbo?”

I går svarade infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) på frågan i lagtingets plenum och hävdade bland annat att Veronica Thörnroos inte höll sig till sanningen.

Mika Nordberg menade att landskapet gjort allt som stått i deras makt och konstaterade att det i dag finns trafik på linjen.

Veronica Thörnroos menade å sin sida att det inte finns någon lösning:

– Det bolag som flyger är inte registrerat i Finland och på Åland. Nu finns en speciallösning där ÅHS går in och förskotterar kostnaden, men det avtal som finns avslutas den 15 september.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!