DELA

Flitpengen mer än dubbelt upp?

Enligt preliminära uppgifter kan skattegottgörelsen för år 2015 bli över 22 miljoner euro. Det är klart mera än de tio miljoner landskapet ursprungligen räknat med.

Det har redan under ett par veckors tid varit känt att flitpengen sannolikt fördubblas, det vill säga blir cirka tio miljoner euro. I lagtinget i onsdags uppgavs det att ökningen handlar om 12,5 miljoner. (tt-s)