DELA

Flisanläggningen i Möckelö läggs ned

Tre administratörer får gå när Ålands skogsindustrier stänger ner sin flisanläggning i Möckelö. Dessutom förlängs inte en visstidsanställning för en produktionsarbetare.

– Vi informerade de berörda parterna under måndagen och tisdagen om uppsägningarna, säger vd Joakim Blom.
Produktionen på flisanläggningen i Möckelö har legat nere sedan maj på grund av ett produktionsfel. Under måndagen stod det klart att produktionen inte kommer att återupptas igen. Bakom nedläggningen står sammanslagningen mellan Åland skogsägarförbund, AB Skogens och Carl Rundbergs skogsindustriella verksamheter, som verkställdes 31 maj i år.

– En omorganisering inom administrationen nödvändig, då det efter sammanslagningen framgick att det fanns många dubbelfunktioner som överlappade varandra. Det är uteslutande administrativ personal på företagets kontor i Godby och i Önningeby som påverkas, säger han.

Få fackligt anställda

Samarbetsförhandlingarna påbörjades den 13 juni. Då många i den administrativa personalen inte är fackligt anställda så fanns inte förtroendeombud. I stället fick de olika berörda avdelningarna skicka varsin representant till förhandlingsbordet.

– Med den administrativa personalen hade vi därefter förhandlingar med var och en. Jag tycker att samarbetsförhandlingarna har varit väldigt konstruktiva och initiativrika. Det är så klart väldigt svåra saker att förhandla om, men tycker ändå att förhandlingsklimatet har varit väldigt bra, säger Joakim Blom.

Bedömningen av vilka som slutligen fick gå baserades enligt Joakim Blom på om hur viktig personen var för företaget, hur lång tid personen varit anställd, men också ifall det finns någon försörjningsplikt mot barn.

– Det bör man ta i beaktande. Tyvärr fanns inte möjligheten att se över tidigare pensionsavgångar, säger han.

Inledningsvis räknade företaget med att fem anställda skulle sägas upp, men de två produktionsanställda i Möckelö som också hotades av uppsägning, har efter förhandlingarna i stället blivit erbjudna likvärdiga tjänster vid anläggningen i Godby.

– Det känns bra att vi hittade en lösning för deras del. Jag fick uppfattningen att de är nöjda med slutresultatet, säger Joakim Blom.

Ingen förlängning

En av dessa tjänster har tidigare varit en visstidsanställning för en annan person, som av en direkt följd av omorganiseringen nu inte får en förlängning.

– Det är en av våra tre visstidsanställda i produktionen i Godby som påverkas. I ett av de andra fallen har vi valt att erbjuda fast tjänst.

Så det handlar egentligen om fyra tjänster?

– En av dem fick gå, så ja, så kan man säga om man nu vill hårdra det. Men troligtvis finns det möjligheter i framtiden, men vågar inte sia om hur det ser ut för just den personen.

Sammanslagningen bottnar i att ledningen ville förbättra lönsamheten och ta tillvara synergieffekter. Nu kan varje kvarvarande anläggning i stället komplettera varandra i och med att de kan specialisera sig, förklarar Joakim Blom.

– Tidigare har det haft två anläggningar som konkurrerat med varandra. Vi gjorde det konstaterandet tidigt att konkurrensen finns utanför Åland och bör inte finnas på Åland. Vi slåss på samma marknader som de stora skogsbolagsjättarna, säger han.

Starkare och stabilare

Joakim Blom ser stora möjligheter i och med att de blir en större aktör och att de därmed förutom specialiseringen får större möjligheter till att ha ett bredare sortiment.

Kan det hända att ni utökar verksamheten?

– Det hoppas jag. Lyckas vi med de effektiviseringar som vi vill kommer vi att få ett starkare och mer stabilt företag, som kan utvecklas i det alltmer utmanade världsläget.

Vilka ytterligare förändringar som diskuteras vill han inte gå in på i nuläget.

– Vi som bolag ser fram emot att ta oss an utmaningarna. Men det blir inte några förändringar den kommande tiden, som jag ser nu, säger han.

Har det varit mycket oro hos personalen?

– Trots en omvälvande sammanslagning och att personalen funderat över vad samarbetsförhandlingarna skulle resultera i, så har produktionen fungerat som normalt. Det är imponerande egentligen. Helt klart personalens förtjänst.

Vad som händer med flisanläggningen i Möckelö är ännu oklart.

– Ett alternativ är att göra om verksamheten till en bioenergilagringsplats för virke, brännved och flis. En annan lösning är att avyttra.

I maj nyinvesterades i ett nytt produktionssystem för att kunna styra de två sågverken centralt. Investeringar gjordes också för att öka torkningskapaciteten. På företaget arbetar cirka 50 anställda totalt.