DELA

Flis värmer tusentals mariehamnare

Många åländska värmepannor arbetar just nu för högtryck i kylan.

I Mariehamn räcker flispannorna inte till för att försörja fjärrvärmenätet och staden eldar nu lika mycket olja som biobränslen.
Ljudet är öronbedövande och rören går från golv till tak. Vi är inne i den största av Mariehamns biobränsleanläggningar. Med sin effekt på 11 MW står anläggningen, som drivs med träflis, normalt sett för nästan hela värmeproduktionen i Mariehamns fjärrvärmenät.

Under det milda fjolåret stod biobränslevärmen för hela 93 procent av värmeproduktionen.

Några sådana rekordsiffror lär vi däremot knappast landa på i år. Under den kalla perioden måste biobränslena kompletteras med värme från oljepannor och under de senaste kalla veckorna har omkring hälften av värmen i fjärrvärmenätet kommit från olja.

– Om det här vädret fortsätter blir det kanske 15 procent olja utslaget över hela året, säger Henning Lindström, som är vd för både Mariehamns energi (som sköter fjärrvärmenätet) och Mariehamns bioenergi (som äger de pannor som drivs på biobränslen).

Antalet kunder i fjärrvärmenätet ökar kontinuerligt. Närmare 900 abonnenter finns nu anslutna till nätet.

– Men det inkluderar flerfamiljshus, offentliga byggnader och företag. Ser man till personer är det cirka 6 000-7 000 invånare som får sin värme från fjärrvärmenätet, säger Henning Lindström.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!