DELA
Foto: Stefan Öhberg

Flest trafikolyckor i Jomala

Det sker fler trafikolyckor – men färre avlider i trafiken.

Det visar färsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub).
I rapporten konstateras att det under 2015 omkom en person i den åländska trafiken.

57 personer skadades och olyckorna var totalt 345 varav 206 var sammanstötningar med djur. Flest olyckor skedde i Jomala, följt av Mariehamn, Finström och Lemland.

Den enda dödsolyckan år 2015 skedde i Hammarland.

Av de många olyckor som rapporteras in till polisen eller försäkringsbolag är få allvarliga.

Den vanligaste olyckstypen med 229 till antalet var år 2015 ”annan olycka”, vilket inkluderar till exempel påbackningar och viltolyckor. Den näst vanligaste var avkörning, till exempel dikeskörning.

Enligt rapporten är det också avkörningar som orsakar flest skador, 26 personer har nämligen ådragit sig någon form av skada efter en avkörning.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!