DELA
Foto: Stefan Öhberg

Flera reservationer mot Sveden-beslut

Stadsutvecklingsnämnden har fattat beslut om att ta bort rivningsförbudet på tio skyddsvärda byggnader i området Sveden i Mariehamn.