DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>KASTELHOLM De klagande framför bland annat att de anser att detaljplanen inte tar hänsyn till slottsområdets status som nationallandskap.

Flera besvär mot Smakbyns hotellplaner

Detaljplanen för Smakbyns hotellbygge är olaglig.

Det hävdas i besvär till förvaltningsdomstolen.
Ytterligare två besvär har inkommit till Ålands förvaltningsdomstol gällande Smakbyns hotellplaner i Kastelholms by.

Det är Byggnadsvårdssällskapet som överklagar genom ordförande Daniel Andersson, och besvär har också inlämnats gemensamt av Gun-Marie Larpes-Nordas, Sirkka Wegelius, Ursula Koponen samt byggnadsantikvarie Piotr Palamarz.

I båda besvär anser man för det första att detaljplanen inte tar hänsyn till slottets och slottsområdets status som nationallandskap, för det andra att kommunen inte har tagit bort den kommunala rätten att ta del av och påverka förslagets innehåll då kommunen inte har ställt ut planförslaget och för det tredje anses planförslaget inte uppfylla lagens krav på hur en detaljplan ska se ut.

Landskapsregeringen har, genom att inte överklaga planförslaget, brustit i sitt övergripande ansvar, menar de klagande. Detta då planförslaget tekniskt strider mot lagen.

Överklagarna vill att ärendet återvisas till Sunds kommun för att behandlas på nytt. Dessutom ska utredningen om konsekvenser göras mer omfattande och redovisas i planen, anser man.