DELA

Flera anmälningar om sextrakasserier

Både ÅMHM och landskapsläkaren har fått in anmälningar om sexuella trakasserier i kölvattnet efter #dammenbrister och #ålandockså-kampanjerna.

Åtminstone en av anmälningarna gäller hälso- och sjukvården.
Den anmälan om sexuella trakasserier inom hälso- och sjukvården som lämnats till landskapsläkare Olli-Pekka Lehtonen är daterade den 29 november, alltså i onsdags. Så här säger han till Nya Åland:

– Vi har fått in en anmälan om sexuella trakasserier inom hälso- och sjukvården vilket bekräftar att det här fenomenet också finns på Åland. Men jag vill betona att det i det här skedet handlar om en anmälan, det är alltså ännu inte bevisat att det skulle ha förekommit trakasserier. Vi kommer naturligtvis, som alltid då det gäller vården, att göra en utförlig och seriös granskning av anmälan.

Några detaljer ger han inte om fallet som enligt honom är sekretessbelagt enligt lag. Han säger alltså inte var eller när det som tas upp i anmälan har hänt, inte hur många som är involverade i anmälan, inte om det handlar om en intern händelse inom vårdområdet eller om det är drabbade klienter/kunder som anmält.

ÅMHM har fått in tre anmälningar om sexuella trakasserier under de senaste dagarna. Detta bekräftas av myndighetschef Stig Abrahamsson som ser en direkt koppling till kampanjerna.

– Vi har fått anmälningar och information som vi följer upp. Först tar vi reda på vilken myndighet som ska hantera anmälningarna, säger han.

Läs mer i måndagens Nya Åland!