DELA
Foto: Jonas EdsvikFLER VILL TILL KYRKAN Inträdena i kyrkan ökar. Många gillar kyrkan roll som hjälpare och försvarare av de som har det sämst ställt. 73 procent av befolkningen i Finlnad är med i kyrkan i dag.

Fler vill in i kyrkan

Under 2015 inträdde över 17 500 personer i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Flest nya medlemmar fick kyrkan i början av året då antalet inträden och utträden låg på ungefär samma nivå.
Detta skriver Kyrklig tidningstjänst.

Antalet inträden ökade med nästan tvåtusen jämfört med året innan.

2014 inträdde 15 701 personer i kyrkan.

Närmare hälften av de som skrev in sig i kyrkan är under 30 år. Cirka en fjärdedel var 18-29-åringar och andelen 30-39-åringar var nästan lika stor. Andelen över 50-åringar som anslöt sig till kyrkan var anmärkningsvärt stor i januari och februari 2015.

Enligt Kyrkans forskningscentrals undersökning Gallup Ecclesiastica 2015 motiverar unga vuxna, 25-34-åringar, sitt medlemskap i kyrkan framför allt med kyrkans roll som hjälpare och försvarare av de som har det sämst ställt.

Äldre medlemmar i kyrkan motiveras dessutom av de värden som kyrkan står för, såsom den kristna kärleken till medmänniskan, och kyrkans uppgift som upprätthållare av kulturhistoriska kyrkor och kyrkogårdar.

Evangelisk-lutherska församlingar deltog aktivt hösten 2015 i hjälpen till asylsökanden och med att ordna inkvartering till dem. Kyrkan fick tack i offentligheten för sitt sätt att reagera i den akuta situationen.

Under 2015 utträdde ca 43 000 personer ur kyrkan, betydligt färre än tidigare år.

I slutet av 2015 var kyrkans medlemsantal cirka 4 miljoner.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!