DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fler stödstrejker aviserade

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT har idag, måndag, meddelat om utvidgning av stödstrejk i hamnar från och med den 28 november. Det leder till att Finlands handel drabbas ännu hårdare, skriver Rederierna i Finland i ett utskick.

 
Efter att det inte uppstod en lösning i postkonflikten igår, kommer poststrejken och stödstrejkerna att orsaka allvarliga störningar i fartygstrafiken från och med idag den 25 november. Finlands Sjömans-unions stödstrejk stannar trafiken för de finskt flaggade fartygen.

– Detta har betydliga effekter på de finska rederierna och konkurrenskraften av den finska flaggan. Hela den finska handelsflottan står stilla i Finlands hamnar, medan utländska konkurrenterna agerar normalt. Med detta styrs last och passagerare till konkurrerande fartyg under utländsk flagg, säger Hans Ahström, vice vd för Rederierna i Finland rf i ett pressutskick.

En tredjedel av Finlands utrikeshandel transporteras på finska fartyg. Enligt Näringslivets Centrlaförbund EK transporteras dagligen exportvaror till ett värde av cirka 100 miljoner euro på finskt flaggade fartyg. 60 procent utav styckegodsexporten och 50 procent av styckegodsimporten transporteras av passagerarbilfärjorna.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT har idag meddelat om utvidgning av stödstrejk i hamnar från och med den 28.11.

– Detta har massiv påverkan på Finlands utrikeshandel, 90 procent utav export och 80 procent utav importen transporteras på fartyg.