DELA
Foto: Erkki Santamala, Ulf Weman

Fler pojkar får stöd i skolan

En fjärdedel av grundskoleeleverna får någon form av stöd i skolan. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Den vanligaste formen är specialpedagogiskt stöd men det finns också allmänpedagogiskt och mångprofessionellt stöd. Dessutom finns undervisning för de med förlängd läroplikt, alltså träningsundervisning.

Det är en större andel av pojkarna, 28 procent, än flickorna, 22 procent, som får någon av stödformerna.

På lågstadiet är det 24 procent av eleverna som får stöd medan motsvarande siffra för högstadiet är 22 procent.

Drygt en fjärdedel av högstadieeleverna hade ett svagt vitsord i matematik vid utgången av vårterminen 2018. Till svaga vitsord räknas fyror, femmor och sexor. Förutom i matematik delades flest svaga vitsord ut i kemi och historia. Störst andel svaga vitsord överlag har pojkarna.

Totalt går 2 940 elever i den åländska grundskolan. 49 procent av dem är flickor och 51 procent pojkar.