DELA

Fler patientbesök men lägre kostnad

Antalet besök både inom primärvården och specialsjukvården ökade i fjol på ÅHS. Också patienterna blev fler, konstaterar ÅHS i bokslutet för 2015 som tas upp i styrelsen på fredag.

Budgeten för ÅHS totala driftskostnader för fjolåret uppgick till 89,57 miljoner euro, inklusive överskottet på drygt 2,1 miljoner från 2014.

Överskottet användes till att finansiera förlikningsavtalet med Tehy efter strejken hösten 2014 med 0,53 miljoner euro. ÅHS hade reserverat en miljon för utgiften.

Kostnaderna blev sist och slutligen drygt 88 miljoner euro och året gav alltså ett budgetöverskott på drygt 1,5 miljoner.

Kostnaden för vård utom Åland slutade på drygt 9 miljoner euro, två miljoner mindre än 2014 och nästan en halv miljon mindre än budgeterat. Kostnadsminskningen relateras i första hand till barn- och ungdomskliniken. Å andra sidan har vårdkostnaderna ökat med 0,15 miljoner för ålänningar som blivit akut sjuka i riket

Antalet besök inom både primärvården och specialsjukvården ökade i fjol jämfört med 2014. Också antalet patienter ökade från att länge ha varit konstant.

Antalet patienter inom sluten vård ökade efter många års nedgång, såväl inom rehabiliterings- och geriatrikliniken som inom övriga kliniker.

Nettovårddagarna ökade för andra året i rad, i fjol även inom rehab- och geriatriken. Dock har vårdtiderna fortsatt att sjunka.