DELA
Foto: Eckerö Line

Fler passagerare för Eckerö Line

Eckerö Line, som trafikerar mellan Helsingfors och Tallinn, ökade antalet passagerare under 2016. Eckerö Line ägs av rederiaktiebolaget Eckerö som också driver Eckerölinjen.

Totalt 1 455 559 passagerare åkte med Eckerö Line under 2016, vilket är en liten ökning jämfört med 2015, detta trots två dockningar. Två passagerargrupper som ökade märkbart var asiater och ester.