DELA

Fler övernattningar än före pandemin

Antalet övernattningar på Åland var ifjol fler än åren före pandemin. Det visar Åsubs färska turiststatistik. Samtidigt kommer de ökade priserna att göra turisterna mer återhållsamma.

Under fjolårets första månader var pandemins inverkan på resandet fortsättningsvis stor. Ett minskat antal svenska turister kompenserades dock något av finländska turister som ville övernatta på Åland.

Från och med oktober var övernattningarna av både svenska och finländska gäster flera än under samma månader år 2019 vilket ledde till att övernattningarna ökade med 30–40 procent varje månad under oktober till december.

Visit Ålands vd Lotta Berner Sjölund är nöjd med siffrorna men ser utmaningar för den åländska turistbranschen.

– Det var ett mycket bra år om man ser till övernattningarna. Men kostnadshöjningar och det ändrade kundbeteendet som vi såg redan 2022 kommer smyga sig in till 2023.

De största utmaningarna är kopplade till inflationen. Trots att Åland är ett närliggande resmål för svenska och finska turister betyder det inte att man upplevs som ett billigt alternativ.

– Traditionellt har vi upplevts som en lite dyrare destination. Nu har svenskarna kronan emot sig och det är inte heller bra för oss. Framförallt är man mera eftertänksam med hur man spenderar sina pengar.

Priserna får alltså större betydelse för turisternas beslut.

– Det man först drar ner på när man vill spara pengar är restaurangbesök. Det såg vi redan skymten av förra sommaren.

Bokningsläget ser bra ut för tillfället.

– Det blir intressant att se hur kostnadsläget och det ändrade kundbeteendet inverkar på resandet 2023.

Färre kryssningsresenärer

Antalet inresande är fortfarande långt under det årliga normaltalet på två miljoner. Inresestatistiken fångar upp alla kryssningsresenärer, vilket alltså inte säger något om vem som stiger iland.

– Det är framförallt kryssningsresenärerna som minskat, vilket inte bra för rederierna och i förlängningen inte heller för landturismen, säger Lotta Berner Sjölund.

Svenskarna har glömt Åland

Under pandemin koncentrerade Visit Åland sin marknadsföring till fastlandet, eftersom det var den enda öppna marknaden.

– När man riktade om hela marknadsföringen gav det effekt, säger Lotta Berner Sjölund.

– Gästerna är våra bästa marknadsförare eftersom de rekommenderar till andra. Marknadsföring är en färskvara och vi ser därför den motsatta effekten på svenska sidan. Svenskarna har lite glömt oss när vi inte har varit närvarande på samma sätt.

På torsdag 23.3 ordnar Visit Åland ett turismseminarium på Alandica där bland annat nya marknadsundersökningar kommer att presenteras.