DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fler olyckor men färre personskador

Drygt 1 500 trafikolyckor inträffade på Åland ifjol.
Det visar Åsubs statistik som baserar sig på uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

Antalet personskador till följd av trafikolyckor minskade under fjolåret jämfört med året dessförinnan.

2018 inträffade 1 517 trafikolyckor som resulterade i 71 personskador, respektive 1 355 olyckor och 103 skador år 2017. Däremot ökade antalet hjortolyckor från 241 till 271.

Det visar Åsubs statistik som baserar sig på uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. Det betyder att endast olyckor där minst en part är Ömsenkund är representerad i statistiken, men Jonas Karlsson på Åsub säger att i och med försäkringsbolagets stora marknadsandel är mörkertalet relativt litet.

Åsub har denna data endast från de två senast gångna åren och därför kan man inte jämföra statistiken från tidigare år.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!