DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fler och fler kör för fort

Medelhastigheterna har på senare tid märkbart ökat och under lördagens kontroller registrerades tre hastighetsöverträdelser bara under normal patrullering, påpekar polisen.

På Emkarbyvägen i kördes det i Finström 95 respektive 96 km i timmen på ett 70-område. Det enda fordonet hade inte heller genomgått kontrollbesiktning.

På Lemlandsvägen registrerades ett äventyrande av trafiksäkerheten på lördagen för överhastighet om 98 km i timmen på 70-område i Söderby.

– Vägarna är överlag torra och väl farbara, håll ändå hastighetsbegränsningarna, kära bilister.

Skriver polisen i ett pressmeddelande. (ka-f)