DELA
Foto: Marielle Mattsson

Fler, men inte många marinbesök

29 gånger besökte marinens fartyg åländska vatten i fjol. Det är två fler än under 2016 men betydligt färre än till exempel 2002 och 2004 då över 50 besök registrerades.

Vid sex tillfällen i fjol steg militären i land, det är tre färre än året innan.

– Besöken föranledde inte några åtgärder. De årliga möten som hålls mellan företrädare för marinen, lagtinget och landskapsregeringen är betydelsefulla eftersom de ger en möjlighet att regelbundet utbyta information samt föra diskussioner om aktuella frågor, skriver landskapsregeringen i sin självstyrelsepolitiska redogörelse.