DELA

Fler med dubbelt medborgarskap

En växande del av ålänningarna är medborgare i andra länder än Finland.

– År 2014 ökade de utländska medborgarna med nästan lika många personer som de finska. Bland de finska medborgarna är könsfördelningen rätt jämn, men hos de utländska medborgarna finns en liten majoritet av män, 54 procent, skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Från år 2000 har medborgarna i andra länder än Finland blivit 1 700 flera och ökat sin andel av invånarna från fyra till tio procent. De svenska medborgarna har ökat med över 400, övriga EU-medborgare med nästan 950 och de som är medborgare i andra länder med närmare 350.

Allt flera har dubbelt medborgarskap. Nästan 1 300 personer är medborgare i både Finland och Sverige och närmare 450 i Finland och något annat land, framgår av Åsubs statistik.