DELA
Foto: Ida K Jansson

Fler gäster på åländska hotell

De åländska hotellen noterar 32 615 övernattningar i juni vilket är en ökning med knappt tre procent jämfört med samma månad förra året.

Det rapporterar Ålands statistik- och utvecklingsbyrå.
Övernattande från Finland ökade, men minskade från Sverige.

Av de övernattande var nästan 58 procent från Finland och nästan 33 procent från Sverige. De finländska gästerna övernattade i genomsnitt 1,9 nätter och de svenska 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I maj stannade de finländska och svenska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, det gjorde även gästerna från övriga länder.

Av övernattningarna i juni skedde 89 procent på grund av fritid och nästan 11 procent på grund av yrke. I maj var de siffrorna 86 respektive 14 procent.

Under årets sex första månader har hotellen haft drygt 84 900 övernattningar. Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning om drygt tre procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt sex procent medan de svenska övernattningarna har ökat en halv procent.

Siffrorna för juni baseras på uppgifter för 15 hotell. Under månaden har alla hotell varit öppna och beläggningsgraden för den totala kapaciteten var knappt 61 procent. I maj var den siffran 49 procent.

Detta skriver alltså Åsub.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!