DELA
Foto: Unsplash

Fler använder cannabis regelbundet på Åland

Läkemedelsmissbruk har ökat bland unga och attityderna till alkohol, narkotika och rökning har blivit mer liberala.–Runt 20 procent av studerande i årskurs ett och två i Ålands gymnasium har använt narkotika någon gång i sitt liv, säger Sanna Roos från Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Andelen ålänningar som dricker starka alkoholdrycker har minskat sedan 2011. Också andelen rökare är fortsatt på väg neråt. Cannabis, läkemedelsmissbruk och snus är ändå växande trender bland unga enligt en enkätundersökning gjord av Åsub på uppdrag av social- och miljöavdelningen vid landskapsregeringen. Enkäten skickades till drygt 1 200 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18-79 varav 637 svarade. Undersökningen gäller ålänningars bruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobaksprodukter samt spelande (ANDTS).

– En positiv trend som till exempel minskat rökande eller minskad högkonsumtion av alkohol betyder förstås ändå inte att alkohol och tobak inte längre skulle ha stora skadeverkningar på samhället, säger Fredrik Rönnlund, specialsakkunnig vid landskapsregeringens socialvårdsbyrå.

Medan attityderna till cannabisbruk har blivit mer liberala är attityderna till droger som amfetamin och kokain fortsatt motsatta, där nästan alla svarande uppskattar att det finns stora risker med de drogerna. Totalt 4,2 procent svarade att de hade använt cannabis under de fem senaste åren. Läggs läkemedelsmissbruk och andra droger till blir den siffran 5 procent.

Skillnad mellan kön

Tydliga skillnader i statistiken visar att män och unga vuxna (18-24 år) mycket oftare har använt narkotika än kvinnor och äldre svarande. Vad det kommer till penningspel har däremot könsskillnaderna minskat och fördelningen mellan kvinnor och män som spelar penningspel är nu relativt jämn.

Årets enkätundersökning är en uppföljning på tidigare undersökningar som Åsub har gjort 2011 och 2016, och uppföljningar kommer fortsättningsvis att göras vart femte år. Olika åländska undersökningar kring temat har ändå gjorts sedan 1980.

– Det är klart att under de här decennierna som har gått är det mycket som har hänt. Det har kommit in nya områden och vi behöver kontinuerligt följa upp situationen, säger Roos

I årets enkät frågades det också efter eventuella påverkningar av coronapandemin på ANDTS-bruk. Hittills har pandemin inte påverkat ANDTS-bruket på Åland nämnvärt.

– Det visar inte på några dramatiska förändringar som helhet men det är till nytta att få en indikation på att så verkar vara fallet hittills under pandemin i alla fall, säger Rönnlund.

– Vi kommer att ha stor nytta av den här undersökningen som kunskapsunderlag i landskapsregeringens fortsatta arbete på området, säger Rönnlund.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp