DELA
Foto: Johan Orre

Fler Ålandsplatser i Folktinget

Åland har fått sju platser i det nyutsedda Svenska Finlands Folkting jämfört med fem tidigare.

– För att motsvara den åländska befolkningens procentuella andel har de åländska mandaten utökats, förklarar mandatfördelningsnämndens ordförande Christel Liljeström.

De åländska ledamöterna, som utses av lagtinget, är Jonny Andersen (bilden), Ingrid Johansson, Sara Kemetter, Annette Holmberg-Jansson, Veronica Thörnroos, Harry Jansson och Runa-Lisa Jansson.

Av Folktingets 75 ledamöter, 40 kvinnor och 35 män, är 47 nya. Svenska folkpartiet är klart störst med 40 platser, Socialdemokraterna näststörst med elva platser.

Årets session hålls i Hangö den 12–13 maj. (ms)