DELA

Fjolåret gav stort överskott för Saltvik

Saltviks kommunfullmäktige har godkänt bokslutet för 2014 som visade ett överskott på drygt drygt 750 000 euro. Det är 690 000 mer än budgeterat. En förklaring är att en del av samfundsskatten som reserverats i ett bokslut för 2011 kunde intäktsföras när ett företag som lämnat in besvär inte fick besvärsrätt i högsta förvaltningsdomstolen.

Intäkterna överskred budgeten med drygt 130 000 euro och kostnaderna underskreds med drygt 200 000 euro.

De totala skatteintäkterna blev 5,48 miljoner och det var 100 000 mer än beräknat. Kommunalskatteintäkterna blev som budgeterat, 4,9 miljoner.

Det största investeringarna gjordes i grundförbättringar av vägar och utbyggnad av avloppsnätet. (pd)