DELA

Fiskrenset som energi

Ålands teknologi- och energicentrum ÅTEC ska nästa år leda arbetet med att nyttja fiskrens som energiresurs, främja smarta energilösningar, höja energieffetkiviteten i företag och öka andelen lokal förnybar energi. Framöver ska ÅTEC arbeta för att göra Åland till ett testområde för smarta energisystem. (ao)