DELA
Foto: Madelen Holmström

Fiskrens i fokus i ny forskning

Hur kan man skapa ett mervärde ur fiskrens?

Det är den centrala frågan i ett nytt åländskt EU-finansierat projekt.
Projektet ”Mervärde ur fiskrens” har beviljats ett stöd på 94 940 euro ur europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för att under ett års tid undersöka vilka möjligheter och förutsättningar det finns för att skapa mervärde ur restprodukten fiskrens.

Målet med projektet är att öka både kunnandet och medvetenheten om vilka nya möjligheter det finns för förädla renset. Man vill bland annat stimulera innovativt tänkande inom fiskeribranschen och skapa lösningar som är affärsmässigt hållbara.

Användningsområden som nämns som exempel i projektbeskrivningen är biobränsle för fordon och uppvärmning och fiskrensprodukter som hälsotillskott. Inom ramen för projektet kommer man både att utföra tester och göra analyser av till exempel tillgången till råvara, prisbilden och fiskrensprodukternas förutsättningar på marknaden.

Ålands högskola äger projektet och Robert Mansén, Ålands Teknologi- och energicentrum, är styrgruppens ordförande. Övriga medlemmar i styrgruppen är Florian Haug, Högskolan på Åland, Ulf Simolin, Mariehamns stad, Rosita Broström, Ålands fiskodlarförening, Thomas Idman, landskapets infrastrukturavdelning, Henry Lindström, Ålands producentförbund och Sixten Sjöblom, Petrolax ab.

En referensgrupp bestående av minst 15 företag och organisationer ska tillsättas.