DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fiskodlingars tillstånd revideras nu i halvtid

Fem år har nu gått av de tio år som fiskodlingsföretagens miljötillstånd gäller.

Därför ansöker fiskodlingsföretagen om revidering av tiotalet tillstånd hos ÅMHM.
ÅMHM-inspektören Mikael Stjärnfelt berättar att foderutvecklingen är relativt snabb och att ansökningarna till stor del om kväve- och foderbalansen i fodret – en faktor som enligt tillståndsinnehavarna bör justeras nu när miljötillstånden ses över i halvtid.

– Man använder foder med olika näringsbalans för fiskarna beroende på deras ålder och storlek och fiskodlarna anser att den är fel beräknad i gällande tillstånd. Vi väntar på att få underlag för beräkningarna eftersom sådana inte ännu har lämnats in. Fiskodlarna måste lämna in handlingar som styrker deras påståenden.

Foderutvecklingen innebär enligt Mikael Stjärnfelt att odlarna eventuellt kunde odla lite mer fisk än tillståndet ger rätt till utan att öka utsläppen – eller så kanske man inte kan göra det.

Antalet företag har halverats sedan 2011, från tio till fem, men odlingsplatserna är lika många som tidigare eftersom bolagen har köpts upp.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!