DELA
Foto: Erkki Santamala

Fiskodling ”bov” i hemlig rapport

Landskapets fiskodling i Guttorp släpper ut stora mängder fosfor och kväve, visar en färsk kartläggning som konsulten Peter Feuerbach har gjort.

Men landskapets tjänstemän vägrar offentliggöra rapporten.
Efter att Peter Feuerbach, konsult och våtmarksexpert, bjöds in av föreningen Lumparns vänner i juni på en dikesvandring i träsksystemet i norra Sund anlitades han av landskapets miljöbyrå för att ta reda på varför bland andra träsket Träsk sedan många år är dött med stinkande vatten.

Under två dagar har han vandrat runt i tillrinningsområdet till träsket och tagit prover i dikessystemet fram till den stora näringskällan, landskapets egen fiskodling i Guttorp. Också Ålandskomposten i Gunnarsby ligger inom tillrinningsområdet.

Han skrev rapporten och skickade den till miljöbyrån den 26 september och räknade med att den skulle bli offentlig för alla intresserade.

Men så blev det inte. Landskapets tjänstemän vägrar ge ut rapporten innan alla parter har hörts (se skild artikel).

Håller inte med

Peter Feuerbach förstår inte alls den inställningen. Han håller inte med tjänstemännens tolkning om att rapporten ska hemlighållas.

– Jag tycker att det är tråkigt. När det finns ett stort intresse för en rapport ska man inte hålla den hemlig. Då väcks misstanken att det finns någon som bör döljas och man förvärrar saken ytterligare.

Peter Feuerbach påpekar att de ortsbor som ställde upp med information under vandringarna skulle få ta del av rapporten när den var klar.

– De förlorar ju helt förtroendet för mig och kommer aldrig mera att prata med mig när de inte ens får ta del av mina slutsatser. Det är helt förödande för mitt arbete.

Han säger att han förstått att det är utsläppen från fiskodlingen som är det mest känsliga i rapporten.

– De som vill veta hur näringsläckaget från kompostanläggningen ser ut kan ju få åtminstone den delen om det andra inte kan offentliggöras, säger han.

”Släpper ut mycket”

Vilka är dina slutsatser rent allmänt?

– Rapporten bekräftar det vi sa redan under vandringen när vi förmodade att fiskodlingen kunde vara den stora boven i dramat. Min slutsats är att fiskodlingen släpper ut stora mängder av både fosfor och kväve. Det är framför allt fosforn som ställer till med problem i vattendragen. Jag tycker inte att det är något konstigt.

Men fiskodlingen i Guttorp har ju länge hävdat att man har en recirkulationsanläggning för vattnet och att man inte släpper ut något i vattendragen?

– Det finns ingen sluten vattencirkulation. Odlingen har stora utsläpp, det är ingen tvekan om det.

Också kompostanläggningen bidrar till näringsläckaget, är hans slutsats.

– Men därifrån är utsläppen betydligt mindre än från fiskodlingen.

Föreslår åtgärder

I rapporten föreslår han olika åtgärder, till exempel anläggande av våtmarker både vid fiskodlingen och vid kompostanläggningen. Han bedömer att förutsättningarna är goda för att få bort det mesta av näringen vid källorna innan vattnet går vidare i dikessystemet.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!