DELA

Fiskekvoterna ännu inte i mål

Förhandlingarna om hur fiskekvoterna är intensiva just nu.

– Vi har olika syn på saken och är ännu inte överens, diskussionerna fortsätter, säger näringsminister Camilla Gunell (S) efter gårdagens möte med miljö-, jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen (C) i Helsingfors.

På fredag ska landskapet höras av riksdagens grundlagsutskott och jord- och skogsbruksutskott. (tt-s)