DELA
Foto: Wikimedia Commons

Fiskarna får dra upp färre torskar

Torskfisket begränsas nästa år med en fjärdedel.

Följderna av EU-beslutet bedöms bli små för Ålands del, kanske till och med positiva.
Efter att i måndags ha suttit 14 timmar i möte lyckades EU:s fiskeministrar enas om vilka torskkvoter som ska gälla för yrkesfiskarna nästa år.

I hela östra Östersjön, och alltså också i de åländska vattnen, begränsas fisket med 25 procent. Från Danska sunden och västerut är begränsningen 55 procent. I den västra delen går man dessutom in för att begränsa fritidsfisket genom att bara tillåta att fem torskar dras upp per dag, i februari och mars bara tre. Några begränsningar i fritidsfisket införs inte hos oss.

Forskning visar att torsken inte mår bra och att en begränsning är nödvändig inte bara för den enskilda artens skull utan för Östersjöns ekologiska helhet.

Med det i ryggen ville EU-kommissionen ursprungligen se en 40 procents minskning i Östersjön och hela 90 procent i västra. Men det gick ministrarna inte med på.

– Bedömningen är att den begränsning som nu införs inte har så stor betydelse för de åländska yrkesfiskarna. Begränsningen kan till och med leda till att torken växer sig stark i Östersjöns norra delar, säger Anton Nilsson, specialmedarbetare på Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) kontor i Bryssel.

– Kommissionens ursprungliga förslag var väl hårt. Men vi kan leva med de här kvoterna, bekräftar fiskerikonsulent Tom Karlsson på landskapets fiskeribyrå.