DELA
Foto: Jonas Edsvik

Finström vill stoppa KST

I 15 år har Finström drömt om en samordnad socialtjänst på norra Åland. Men nu vill man istället stoppa kommunernas socialtjänst, KST.

– Landskapsregeringen kommer med helt nya bud som ändrar förutsättningarna totalt, säger kommundirektör Erik Brunström.
Landskapsregeringen anser att Ålands omsorgsförbund måste splittras om det blir flera KST-områden. Finström håller inte med. Finströms kommunstyrelse, som tidigare gått i bräschen för en samordnad socialtjänst på norra Åland, vill nu att KST-lagen antingen läggs på is eller stoppas helt.

– En uppsplittring av omsorgsförbundet skulle vara i direkt strid med de centrala målsättningarna i KST-lagen. Specialomsorgen, som står för mer än hälften av budgetmedlen och lejonparten av personalen i KST, är redan samordnad via Ålands omsorgsförbund. Om man splittrar det blir det mindre samordnat än före. Det är varken genomförbart eller önskvärt, säger Erik Brunström

Brunström säger att landskapsregeringens besked mottagits med både förundran och besvikelse.

– Under det gånga året har hundratals förtroendevalda och tjänstemän aktivt arbetat utifrån de svar vi tidigare fått.

Läs mer i Nya Åland!