DELA
Foto: Donalds Arkitekter

Finström söker amorteringsfrihet

Budgetdirektiv, amorteringsfrihet och fastighetsförsäljning: det var några av ärendena på Finströms kommunfullmäktiges senaste möte.
Budgetdirektiven grundas sig på nämndernas förslag. Kommunfullmäktige tog direktiven till kännedom, dock med önskemål om att konsekvensanalysen görs kring minskad ram om minst 5 procent. I det ursprungliga direktivet angav en minskad ram om 5 procent.