DELA

”Finns skäl att kritisera regeringen”

Det finns flera exempel på tillfällen när Finlands regering har varit slarvig i frågan om Åland och andra minoriteter i landet, sade Astrid Thors vid Kastelholmssamtalen i går.
Man har löst kastat fram löften utan att hålla dem, till exempel i frågan om vindkraftsstödet, nämner Thors, tidigare minister och minoritetsombudsman vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

– Det finns skäl att kritisera regeringen. Det allra grövsta har varit att komma med ett förslag till sänkt avräkningsgrund utan att konsultera någon.

Hon säger att insikten om Åland är för liten inom regeringen och för få ministrar som har tillräcklig kunskap på området. Det har orsakat ett slarvigt arbete hos regeringen, menar hon.

– Att inte vara beredd att hitta särlösningar för de svenskspråkiga, Åland och samerna är ett väldigt fyrkantigt sätt att styra på.

Hur kan Åland motverka det här förhållningssättet?

– Genom att intensifiera kontakterna till riket. Det behövs en grundligare genomgång av vad självstyrelsen är. Från Ålands sida borde man aktivt jobba med det här och inte klippa några band till riket. Men man ska hålla på sina rättigheter, det är viktigt.

Läs mer om Kastelholmssamtalen i fredagens Nya Åland!