DELA

”Finns ingen anledning att ifrågasätta Fifax trovärdighet”

Trots förorenade utsläpp från den landbaserade fiskodlingsanläggningen finns ingen orsak att ifrågasätta Fifax organisation och trovärdighet.

– Vi har en bra och kontinuerlig kontakt, säger Johanna Onshagen miljöskyddsinspektör vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM.
Utsläpp från den landbaserade fiskodlingsanläggningen Fifax i Eckerö överskrider de tillåtna gränsvärden. Det harÅMHM konstaterat. Efter flertalet klagomål från allmänheten har en utredning gjorts och i tisdags kom myndigheten med ett beslut om skärpta kontroller av anläggningens avloppsvatten från och med 21 juli i år.

– Just nu avvaktar vi men efter utsatt datum kommer vi att kontrollera så att beslutet efterföljs, säger Onshagen.

Eftersom bedömningar av provtagning görs på årsbasis enligt miljögranskningsbeslutet är det i nuläget svårt att säga hur allvarlig utsläppssituationen är.

– Vi behöver se på värdena över en ettårsperiod för att kunna göra en korrekt bedömning, säger miljöskyddsinspektören.

Oklarheter kring vattenproverna har lyfts fram under utredningen. Fifax vd Pontus Nikula skriver i ett mailsvar till ÅMHM att provtagningarna ”ofta avsevärt skiljer sig i resultat och utfall från våra egna, även om de tas på samma punkter?”

Onshagen säger att det här inte är anmärkningsvärt i sig utan att variationer i provvärden ofta förekommer. För att komma till bukt med oklarheterna har man i sitt nya beslut slagit fast att framtida prover på utgående vatten från verksamheten ska tas av en utomstående och av ÅMHM godkänd provtagare.

– Vi vill ha en oberoende person som gör kontrollerna. På det sättet kan vi undvika onödiga diskussioner, säger hon.

Borde man varit tydligare i sina direktiv för verksamhetsdriften från början? Det anser inte Onshagen.

– Verksamheten har ett miljögranskningsbeslut, vilket är en enklare form av beslut än miljötillstånd, där man har kontrollerat att verksamheten i sin ansökan följer lagen. Tillsynen kan ställa ytterligare krav vid behov, säger hon.

När Fifax fick beslut att påbörja verksamheten gjordes det med utgångspunkt i att verksamheten var organiserad på ett trovärdigt sätt.

– Miljötillsynen följer med verksamhetens utveckling vad gäller reningsanläggningen och ser om det finns behov av ytterligare åtgärder, säger Onshagen.