DELA
Foto: Viking Line

Finländska sjömän ska inte betala sjöfartens utsläppsrättigheter