DELA

Finländska myndigheter kan nu välja bort Teboil

Finansministeriet har ändrat sig gällande gemensam upphandling av bränsle, meddelade man i ett pressmeddelande tidigare i veckan.

Nu är ingen tvungen att köpa bränsle av Teboil.

Ämbetsverk och inrättningar Finland får nu själv konkurrensutsätta bränslet och myndigheterna uppmanas utreda konsekvenserna av sanktionerna mot Ryssland.

Finansministeriet rekommenderar även att anbud kompletteras med en försäkran från leverantörer om att de eller dess ägare inte ska vara föremål för sanktioner. Ministeriet ändrar även de allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling så att avtal i framtiden kan sägas upp omedelbart om ett företag är föremål för sanktioner.

Tidigare har Ålands finansminister Roger Höglund (C) sagt att man från landskapets sida följer med hur man resonerar om saken i Finland. Landskapsregeringen har tre ramavtal om bränsle på pump, ett av dem med Teboil. Redan tidigare betonade ministern att var och en som tankar har möjlighet att välja vilken av de tre leveran-törerna som man vill.

– Summa summarum, det finländska sidan nu gjort är det vi redan gjort ett bra tag här, säger Roger Höglund.

Landskapet följer frågan och Roger Höglund säger att man är redo att agera snabbt om det blir frågan om en regelrätt bojkott.