DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>10 METER TILL Lastbilarna som transporterar produkter från chipsfabriken i Haraldsby till Långnäs hamn får nu ha släp som gör dem nästan 10 meter längre.

Finländska fackförbund vädjar för fabriken i Haraldsby

”Vi vädjar till Orkla-koncernen, som för tillfället för samarbetsförhandlingar på Åland, om att Orklas produktionsanläggning i Haraldsby inte stängs och att fabrikens produktion och arbetsplatser bevaras i Finland.”

Så skriver fem finländska fackförbund till den norska koncernen Orkla i en adress. Fackförbunden slår fast att inhemska råvaror är avgörande för konsumenten, att inhemska livsmedel bidrar till arbetsplatser, skatteinkomster, ökad konsumtion, köpkraft och investeringar till Finland.

Facken som står bakom adressen är: Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Finlands livsmedelsarbetareförbund SEL, Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT och fackförbundet Pro.

Under de första tio timmar som adressen legat ute på nätet har drygt 150 personer skrivit under adressen.

Här kan du se hela adressen.