DELA
Foto: Emma Harald

Finländska fackförbund kritiserar skärgårdsrederi: Har ingått kollektivavtal med sig självt

Hans Jonasson, styrelseledamot i Nordic Jetline som sköter driften av bland annat södra linjen i skärgårdstrafiken, har grundat ett så kallat skenfackförbund och tecknat kollektivavtal mellan sitt eget förbund och rederiet. Men avtalet är inte giltigt, menar rikets sjömansförbund som är övertygade om föreningen grundats enbart för att kringgå landskapsregeringens upphandlingsregler som säger att anbudsgivaren måste ha kollektivavtal.– Grundtanken med det är helt galen. Det kan inte vara så att arbetsgivaren gör avtal med sig själv, vem ska då fungera som intressebevakare för arbetstagaren, säger Robert Nyman, verksamhetsledare på Finlands maskinbefälsförbund.