DELA
Foto: <07_Bildrubrik>TILL HELSINGFORS Krister Lumme tar återigen strid för sin förlorade barndom.

Finlands regering tar ställning om vanvård

I morgon onsdag presenteras utredningen av missförhållanden av barnskyddet i Finland.

Krister Lumme finns på plats.
Det tidigare barnhemsbarnet Krister Lumme i Mariefred som en tid i barndomen bodde på Stiftelsen Hemmet i Lemland skrev till Finlands president och regering i oktober 2011 och bad om en utredning av vanvård i Finland under 1940-talet fram till 80-talet.

– Om det konstateras att barn och unga vanvårdats i Finland kräver jag att de får en upprättelse liknande den som gjorts i Sverige, skrev Lumme.

Utredningen om vanvård av samhällsvårdade barn på Åland blev klar i fjol efter fyra års arbete.

Landskapsregeringen betalade inte någon ekonomisk kompensation till de vanvårdade barnen, i stället avsatte man 30 000 euro i en fond för forsknings- och utvecklingsprojekt inom barnskyddet.

Krister Lumme, som var den som tog initiativ till utredningen, ansåg att en ursäkt utan ekonomisk kompensation inte var tillräcklig.

Det är social- och hälsovårdsministeriet och Institutionen för historia och etnologi vid Jyväskylä universitet som inbjudit Krister Lumme till en förhandspublicering av ”Utredningen om missförhållanden inom barnskyddet 1937 – 1983”.

Sammankomsten hålls på Ständerhuset i Helsingfors, i morgon onsdag.