DELA

Finlands regering i extrainkallat möte

Statsminister Alexander Stubb sammankallade i dag regeringens finanspolitiska ministerutskott till ett telefonmöte för att diskutera isbrytarkonflikten som är under medling.
– Situationen är allvarlig. Det ligger i arbetsmarknadsparternas händer att avgöra konflikten, regeringen kan inte gå in som part i konflikten, konstaterar Stubb i ett utskick.

Finanspolitiska ministerutskottet fick en lägesrapport om förhandlingsläget i isbrytarkonflikten och om strejkens eventuella konsekvenser. Om strejken börjar leder stödstrejkerna som känt även till att även Finlands export och fartygens passagerartrafik avstannar.

– Jag har i dag också diskuterat med riksförlikningsmannen och FFC:s och EK:s företrädare om situationen. Regeringen vädjar fortfarande till arbetsmarknadsparterna att nå ett avgörande. I det sköra ekonomiska läget har Finland inte råd med interna funktionsstörningar, säger Stubb.

Anna Björkroos