DELA

Finlands Maskinbefälsförbund och rederierna har förlikats

Finlands Maskinbefälsförbund och Rederierna i Finland har kommit överens efter ledning av riksförlikningsmannen. Maskinbefälsförbundet hade hotat med strejk ifall man inte skulle ha nått samförstånd gällande ett nytt kollektivavtal.

”Rederierna i Finland rf. är nöjd med förhandlingsresultaten som åstadkommits med Sjömans-unionen och Finlands Maskinbefälsförbund, och som följer den allmänna linjen”, skriver Rederierna i Finland i ett pressmeddelande.