DELA
Foto: Erkki Santamala

Finland har antagit en Ålandsstrategi

Den första Ålandsstrategin godkändes i går genom ett principbeslut av statsrådet, det berättar justitieministeriet i ett pressmeddelande idag.

Målet med strategin är att främja en smidig, konstruktiv och effektiv skötsel av Ålandsfrågor i statsrådet i enlighet med självstyrelselagen för Åland.

Här kan du läsa hela Ålandsstrategin

– Ålandsstrategin är regeringens viljeyttring enligt vilken statsrådet förbinder sig att sörja för goda relationer till Åland, fungerande kommunikation och ett gott samarbete. Ett genomgående tema är att öka förtroendet mellan statsrådet och Ålands landskapsregering. Att stärka förtroendet gynnar alla parter, och jag är glad att strategin blev godkänd lagom till 100-års jubileumsfesten för Ålands självstyrelse, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson, som ansvarar för samordnandet av Ålandsärenden inom statsrådet, i pressmeddelandet.

Målgruppen för strategin är både förvaltning och beslutsfattare, i praktiken statsrådets tjänstemän och regeringen. I strategins åtgärder ingår bland annat att öka tjänstemännens kunskaper om Åland, förbättra Ålands landskapsregerings möjligheter att påverka i EU-ärenden samt att uppmuntra ministrarna att besöka Åland minst en gång under sin mandatperiod.

”Bakgrunden till strategin är skrivningen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regeringsprogram, enligt vilket det under regeringsperioden ska utarbetas en strategi för Åland med konkreta förslag på hur kunskaperna om Åland ska stärkas och utvecklas inom statsförvaltningen, och därtill ska det säkerställas att resurserna är tillräckliga. Samordningen av Ålandsfrågor ska utvecklas och fungerande kontakter på svenska mellan statsförvaltningen och landskapets självstyrelse ska garanteras.” skriver man i pressmeddelandet, där man även lyfter att Ålands självstyrelse ofta väcker internationellt intresse, som exempel på hur en minoritetsgrupps ställning kan tryggas på ett konstruktivt sätt.

Här kan du läsa hela Ålandsstrategin

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp