DELA
Foto: Fredrika Fellman

Finland åter på tillväxtbanan

Finland börjar återhämta sig ekonomiskt, men företagandet måste uppmuntras för att öka konkurrenskraften.

Det säger Finlands banksdirektions viceordförande Pentti Hakkarainen.
Pentti Hakkarainen, viceordförande för Finlands banks direktion besökte Åland under gårdagen. Ålands finansminister Mats Perämaa deltog också i pressträffen.

– Det är en glädjande dag. Vi fortsätter det goda diskussionsklimat vi haft med Finlands bank, säger han.

Under sitt besök hann Hakkarainen bland annat besöka Optinova och chipsfabriken.

– Jag är mycket imponerad över näringslivet på Åland, säger han.

Han säger att penningpolitiken i Finland har sett liknande ut en tid, med låga räntor och dämpad tillväxt, men att vi nu är på banan igen.

– Tillväxten är inte så stor, men den går framåt nu. Vi har ett finanssystem i de nordiska länderna som fungerar bra.

Han konstaterar att det stimulanspaket som införts för att hjälpa landets ekonomi har burit frukt, men att ytterligare strukturella reformer behövs. Konkurrenskraftsavtalet är ett steg.

Sedan 2013 har det rått ekonomisk tillväxt i euroområdet, men även den är förbättrad och går framåt på ett bredare plan nu än tidigare. Alla medel och åtgärder som vidtagits förbättrar situationen.

Hur kan det komma sig att Sverige har en så bra tillväxt, medan Finland halkar efter?

– Sverige började med strukturella reformer nästan 10 år före oss. Deras produktionsbas är bredare än vår och klarade därför finanskrisen 2008 bättre.

Läs hela intervjun i papperstidningen eller e-Nyan!