DELA
Foto: Johan Orre

Femteklassare smartare än väntat

– Det här blev en väckarklocka för oss forskare. Vad hade hänt på Åland.

Det minns Michael Uljens, professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, att man frågade sig när åländska skolelever plötsligt började prestera väldigt goda matematikresultat.

Det handlar om de åländska resultatet i Pisa-undersökningarna, som testat matematikkunskaperna hos elver i årskurs 5.

Nya Åland berättade i fjol om forskningen, som uppmärksammade att de åländska resultaten hade legat under nationellt medeltal 2003, men 2009 låg högre än det man kunnat förvänta sig i det nationella perspektivet.

Nu noterar Yles svenska nyheter forskningen och de åländska resultaten eftersom ”lärdomarna från Åland håller på att nå ut i praktisk skolvardag också i Österbotten.”

I artikeln på Yle nyheter Österbotten sägs att barnens resultat i Pisa-mätningar alltid ska ställas i relation till den utbildningsnivå som barnens föräldrar har.

– I dag vet vi att unga i huvudstadsregionen presterar på pricken så bra som man kan förvänta sig med tanke på föräldrarnas utbildningsnivå. Likadant i Österbotten, skoleleverna presterar exakt det de bör sett till föräldrarnas utbildningsnivå. Men på Åland hittade vi ett underbart undantag, skolbarnen på Åland klarar sig långt bättre i matematik än man kan förutsätta, säger Uljens till Yle.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!