DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>TOMT Övernattningarna på hotell minskade, men inte alls lika mycket som i stugbyarna. Bilden visar ett rum på nyutbyggda hotell Pommern.

Fem procent färre övernattade

Turisternas övernattningar minskade med drygt fem procent under 2014.

Det visar färsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.
Åsub skriver:

Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna minskade med drygt fem procent under år 2014 jämfört med 2013. Båtnätterna i gästhamnarna minskade under samma period med knappt en procent. De inresande till Åland minskade marginellt.

Under år 2014 anlände drygt 190 100 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Gästernas totala övernattningar var drygt 393 400 stycken. Jämfört med 2013 har övernattningarna minskat med drygt fem procent.

Minskningen har skett inom alla anläggningstyper utom gästhemmen som visar en ökning. Den ökningen var drygt elva procent.

Hotellen minskade med drygt fyra procent, stugbyarna med drygt 12 procent och campingarna visar en minskning om närmare sex procent jämför med i fjol.

Två inkvarteringsanläggningar har inte lämnat in sina siffror för 2014 vilket gör att statistiken inte är fullständig.