DELA
Foto: Stefan Öhberg

Fem magra år för Visit Åland

Det tar fem år innan Visit Åland är på samma ställe resursmässigt som man trodde sig vara i höstas – så stor är smällen som förskingringen åsamkat föreningen.

Följderna av förskingringen var förstås den stora frågan på Visit Ålands årsmöte i kväll. Den kraftiga åtstramningen och omorganiseringen var helt nödvändiga för att föreningen skulle överleva, var budskapet.

Medlemmarna gav styrelsen fullmakt att om möjligt ingå förlikning om dröjsmålsräntan med personen som erkänt att han förskingrat över 400 000 euro.

Läs mer i morgondagens Nya Åland!