DELA
Foto: Joakim Holmström

Fem besvär emot ny hamn och bro

Den första etappen av den föreslagna vägplanen överklagas nu till högsta förvaltningsdomstolen av Ålands Natur och Miljö. Fyra stycken andra markägare kommer också att lämna in besvär emot den kontroversiella vägplanen, säger Ålands Natur och Miljös kansliledare, Simon Holmström.

-Styrelsen var enhällig i beslutet om att besvära vägplanen, fyra stycken andra markägare kommer också att lämna in ett besvär, så vi blir fem stycken totalt, säger Holmström till Nya Åland.

Besvären riktas direkt till högsta förvaltningsdomstolen eftersom landskapsregeringen är part. Holmström uppger att ett pressmeddelande kommer att skickas ut på torsdag eftermiddag.